Logo Hanzeroute

Ontdek de Hanzesteden op de fiets

Logo Hanzeroute

Ook in de middeleeuwen was er al een soort van Europese Unie: de Hanze. Het Hanzeverbond en de Hanzesteden waren een belangrijk handelsnetwerk in Nederland en Noord-Europa tijdens de late middeleeuwen. Het verbond, opgericht in de 12e eeuw, bestond uit kooplieden die samenwerkten om handel te drijven en hun belangen te beschermen. De Hanzesteden zoals Kampen, Deventer, Zutphen, Zwolle, Harderwijk en Groningen waren gunstig gelegen aan belangrijke waterwegen en speelden een cruciale rol in de handel van goederen zoals graan, hout, zout, vis, bont en textiel.

De Hanzesteden vormden een hecht netwerk waarin handelaren en ambachtslieden samenwerkten om hun economische belangen te bevorderen. Ze organiseerden handelsbeurzen, markten en hadden gezamenlijke handelsprivileges, zoals het recht om tol te heffen en hun eigen rechtspraak uit te oefenen. Door de eeuwen heen groeide de welvaart van de Hanzesteden gestaag. Prachtige koopmanshuizen, pakhuizen en stadsmuren getuigen vandaag de dag nog van hun vroegere glorie.

Nu kenmerken de Hanzesteden zich door hun schilderachtige oude binnensteden, vol historische monumenten en levendige culturele evenementen. De Hanzesteden zijn trots ophun geschiedenis en dienen als een bron van inspiratie voor de huidige en toekomstige generaties. 

Een Hanzestad ontdekken doe je het beste op de fiets! Zo zie je meer van het rijke landschap rondom de Hanzesteden en kun je de monumentale stadsharten van dichtbij ervaren. Fietsnetwerk ontwikkelde maar liefst veertien fietsroutes rondom de Hanzesteden.

Green bike icon Themaroutes
Green eye icon Onderweg te zien en te doen