Disclaimer

Disclaimer

Fietsnetwerk.nl  en Laad.nl zijn geregistreerde merken.

Fietsnetwerk.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

Wijzigingen, type-, invoerfouten en/of fouten door technische onvolkomenheden op de Fietsnetwerk.nl en in de e-mailingen van Fietsnetwerk.nl zijn voorbehouden. Wijzigingen in de boekingsvoorwaarden en prijzen zijn voorbehouden. Fietsnetwerk.nl aanvaardt hiervoor derhalve geen aansprakelijkheid.

Niets van de website van Fietsnetwerk.nl site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Laad Media BV.

De door Laad Media B.V. & Fietsnetwerk.nl verzamelde consumentengegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Fietsroutes in Nederland

Wil je alvast 5 gratis fietsroutes ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang gratis de digitale Fietskrant