Nog geen oplossingen voor drukte op fietsroutes

Nog geen oplossingen voor drukte op fietsroutes

Overleg heeft nog niet geleid tot oplossingen

De NTFU en de provincie Gelderland werken samen aan een pilot om de snelle racefietsen te gaan verwijzen naar de rijbaan. In Zeeland wil men fietsstromen sturen door bepaalde recreatieve fietsroutes uit te zetten voor specifieke groepen verkeersdeelnemers. Toch hebben samenwerkingen en overleg tussen de  betrokken partijen nog niet geleid tot baanbrekende oplossingen voor de sterk toenemende drukte op fietspaden.

Minister constateert dat drukte fietsroutes breder probleem is

Dit is gebleken uit een brief van minister Schultz aan de Tweede Kamer over de file op fietsroutes en de racefietsers die gewone fietsers veel ergernis bezorgen. In de brief doet de minister uitgebreid verslag van overleg met een aantal stakeholders zoals gemeenten, RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, NTFU en de Fietsersbond over de problemen en mogelijke oplossingen. De minister constateert allereerst dat het niet gaat om één specifiek probleem, maar om problemen die verschillen per regio en wegbeheerder. In Amsterdam is de drukte op het fietspad en gebruik door verschillende tweewielers punt van aandacht. In bijvoorbeeld de provincie Zeeland zijn snelheidsverschillen tussen racefietsers en andere gebruikers van het fietspad onderwerp van discussie. Op andere plekken (ook buiten de steden) is de fundamenteel andere manier waarop bijvoorbeeld oudere fietsers en jongere fietsers gebruik maken van een fietspad reden tot aandacht. Veel partijen noemen vooral de snelheidsverschillen en verschillende gebruikers het fietspad iets waarover gesproken moet gaan worden. 

De verschillende partijen worstelen ook met het feit dat het gedrag van de fietser aandacht verdient. Sommige decentrale overheden zien de drukte op de fietspaden als een gedragsprobleem, op te lossen met handhaving. Als het om oplossingen aankomt, heeft de minister nog niet veel veel te bieden. ‘De wegbeheerders geven unaniem aan dat de verantwoordelijkheid ligt en moet blijven liggen bij lokale wegbeheerders. Het is ongewenst dat de rijksoverheid bevoegdheden van lokale wegbeheerders overneemt’, zo meldt ze de Kamer. Verschillende partijen hebben hulp aangeboden en de komende tijd zal er ook binnen het programma 'Beter Benutten' veel aandacht aan fietsen besteed worden. 

 

Bron : Verkeersnet 

 

Wil je alvast 5 gratis fietsroutes ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang gratis de digitale Fietskrant

Deel via