Vogelbeschermingpartnerpaginalogo

Vogelbescherming Nederland

Vogelbeschermingpartnerpaginalogo

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd – als partner van Birdlife International. Dat doen we samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Vogelbescherming is een actieve vereniging die wordt ondersteund door ruim 140.000 leden en door diverse bedrijven, fondsen en instellingen.

Mede dankzij de Nationale Postcode Loterij kan Vogelbescherming verder werken aan een natuurlijker IJsselmeer. Dat is hard nodig, want sinds de aanleg van de Afsluitdijk is de kwaliteit van de natuur in het IJsselmeergebied sterk verslechterd. De waterdynamiek is verdwenen en er zijn nauwelijks aflopende en overstromende oevers. Ook is er vrijwel geen uitwisseling van vis en voedingsstoffen meer met de Waddenzee en de Friese en Noord-Hollandse wateren. Hierdoor verdwijnen vis- en plantensoorten zonder dat er andere soorten voor terugkomen. En dat betekent onder meer minder voedsel voor vogels.

Vogelbescherming werkt samen met andere natuurorganisaties aan een natuurlijker IJsselmeer, zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Op dit moment is Vogelbescherming bezig om de oevers meer aflopend te maken en om enkele gebieden in te richten waar jonge vis kan opgroeien. De jonge vissen verspreiden zich over het IJsselmeer en het Markermeer en brengen zo de visstand weer op peil. En een goede visstand is gunstig voor visetende vogels zoals visdieven, zwarte sterns, dwergmeeuwen, reuzensterns en vis- en zeearenden.

                     

Green bike icon Themaroutes
Green eye icon Onderweg te zien en te doen