Vogelbeschermingpartnerpaginalogo

Vogelbescherming Nederland

Vogelbeschermingpartnerpaginalogo

Vogelbescherming Nederland komt op voor in het wild levende vogels en hun leefgebieden. In Nederland en wereldwijd – als partner van Birdlife International. Dat doen we samen met mensen die bescherming van vogels en natuur belangrijk vinden. Zo dragen we bij aan het behoud van de natuur en aan een leefbare wereld. Vogelbescherming is een actieve vereniging die wordt ondersteund door ruim 140.000 leden en door diverse bedrijven, fondsen en instellingen. 

Samen met Fietsnetwerk hebben we 10 fraaie fietsroutes samengesteld die allemaal langs of door vogelrijke gebieden voeren.

4 x Vogelvriendelijke Zuivel

Tijdens deze smakelijke routes geniet je van vogels én van vogelvriendelijke zuivel. Je komt langs graslanden van boeren die in hun beheer rekening houden met weidevogels zodat deze hun jongen veilig kunnen grootbrengen. De koeien die hier grazen, leveren de melk voor vogelvriendelijke zuivelproducten die je onderweg kunt kopen.

2 x IJsselmeer

Op twee van onze fietsroutes kom je langs het IJsselmeer. Mede dankzij de Nationale Postcode Loterij kan Vogelbescherming – samen met onder andere It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten – verder werken aan het natuurlijker maken van dit unieke watergebied. We maken de oevers meer aflopend en zorgen voor gebieden waar jonge vis kan opgroeien. Goed voor de visstand én voor visetende vogels als visdieven, zwarte sterns en vis- en zeearenden.

2 x Vogelakkers

Vogelbescherming heeft samen met Kenniscentrum Akkervogels en het Waddenfonds langs de Waddenkust vogelakkers aangelegd. De fietsroutes langs de Dollard en door Texel brengen je langs deze natuurrijke akkers waar veel vogels voedsel en een nestplek vinden, zoals de velduil en de blauwe kiekendief.

 2 x Weidevogelgebieden

Op een van de routes fiets je door de polders van Amstelland, waar je In het voorjaar veel grutto’s en kieviten kunt zien én horen. Een andere route voert je door Arkemheen: een van de oudste en best bewaarde polders van ons land en een weidevogelgebied bij uitstek.

Wij wensen je veel fiets- en vogelplezier!

                   

Green bike icon Themaroutes
Green eye icon Onderweg te zien en te doen