Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
500

Moeierboom - Etten-Leur

N 51.569923 / E 4.63607

In de zomer van 1881 logeerde Vincents nicht Kee Vos op de pastorie. Vincent werd hartstochtelijk verliefd op haar, maar toen hij Kee zijn liefde bekende, antwoordde zij resoluut: Neen, nooit, nimmer!

Gevoed door de romantische literatuur die hij las, gaf Vincent niet op. Hij bleef haar, tot grote ergernis en schande van zijn familie, met zijn liefdesbetuigingen bestoken. Maar het bleek tevergeefs, haar besluit stond vast.

Bij de Moeierboom op de Markt vind je een audiozuil, waar Vincent vertelt over zijn gevoelens voor Kee Vos. De Moeierboom werd omstreeks 1675 geplant en is één van de meest uitzonderlijke bomen in Nederland.

Vincent van Gogh vertelt:
"Op kerstmis had ik nog al een heftige scène met Pa en het liep zoo hoog dat Pa zei ’t beter was ik t’huis maar zou verlaten. Nu, het werd zoo gedecideerd gezegd dat ik nog denzelfden dag werkelijk vertrok. Het kwam eigentlijk aan door dat ik niet naar de kerk ging en ook zeide dat als het naar de kerk gaan iets gedwongens was & ik naar de kerk moest, ik er zeer zeker zelfs nooit meer uit beleefdheid zou heengaan zooals ik dezen heelen tijd dat ik te Etten was vrij geregeld deed. Maar ach, eigentlijk zit er veel meer achter."

Vincent voelde zich niet begrepen door zijn ouders. Zijn moderne opvattingen leidden tot ruzies met zijn vader. Aan het einde van 1881 liepen de spanningen in de pastorie zo hoog op, dat Vincent werd verzocht om het huis te verlaten. Directe aanleiding was dat Vincent zijn vader te kennen gaf dat hij niets meer met diens geloof te maken wilde hebben en weigerde met kerst naar de kerk te komen. Woedend vertrok hij naar Den Haag, waar hij een paar weken eerder schilderlessen had gevolgd bij de beroemde schilder Anton Mauve, een aangetrouwde neef van Vincents moeder.

Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom
Moeierboom

Moeierboom
Markt
4875 CE Etten-Leur

Contactgegevens

Beoordelingen
Er zijn geen reviews gevonden voor dit afstapmoment.
Schrijf een beoordeling

Heb je een bezoek gebracht aan deze locatie? Help ons mee en schrijf een beoordeling.

Selecteer het aantal sterren dat je deze locatie geeft (op basis van maximaal 5 sterren) en beschrijf je ervaring

Voor de veiligheid willen we zeker weten dat je een mens bent.