Boetelerveld
Boetelerveld

Boetelerveld - Marienheem

N 52.367568748119 / E 6.312010928184

Als je wil weten hoe de vroegere Sallandse Heide er uit heeft gezien, dan moet je het Boetelerveld bezoeken. Dit is het laatste stukje natte heide dat is overgebleven van de vroegere uitgestrekte Sallandse Heide. Bovendien komt natte of vochtige heide bijna nergens meer voor. Dat je het hier kunt zien is erg bijzonder en... puur toeval.

Begin jaren 50 zou het gebied worden ontgonnen. De machines stonden zelfs al klaar, maar toen in februari 1953 de Watersnoodramp plaatsvond, moest al het materieel zo spoedig mogelijk naar Zeeland en Zuid-Holland worden verplaatst. Daarna dacht men anders over het ontginnen van het land. Het Boetelerveld gaf een uniek beeld van hoe de woeste gronden rondom Raalte er in de tijd van de marken uitzagen. Dat wilde men behouden. Het is zo bijzonder dat het door Europa is aangewezen als Natura 2000-gebied.

Gelukkig maar, want het Boetelerveld is een prachtig, afwisselend natuurgebied. Water een grote rol speelt. Je treft er twee natuurlijke heideplassen: het Grote Rietgat en het Kleine Turfgat. Verder zijn er aangelegde drinkpoelen voor de grote grazers op de heide.

De zeldzame kamsalamander heeft er zijn thuis gevonden, net zoals vele andere amfibieën, insecten en zoogdieren. Het bijzondere landschapstype zorgt ervoor dat er ook zeldzame plantensoorten kunnen groeien, zoals jeneverbesstruwelen, klokjesgentiaan en kleine zonnedauw.

Boetelerveld

Boetelerveld
Schoonhetenseweg 19
8106 Marienheem

Contactgegevens

Openingstijden
24 uur open
Beoordelingen
Er zijn geen reviews gevonden voor dit afstapmoment.
Schrijf een beoordeling

Heb je een bezoek gebracht aan deze locatie? Help ons mee en schrijf een beoordeling.

Selecteer het aantal sterren dat je deze locatie geeft (op basis van maximaal 5 sterren) en beschrijf je ervaring

Voor de veiligheid willen we zeker weten dat je een mens bent.