Nieuwe archeologische fietsroute op texel

Nieuwe archeologische fietsroute op Texel

Nieuwe archeologische fietsroute op Texel

Op 1 juli is de archeologiefietsroute over Texel geopend. Het is de tweede fietsroute van een serie van acht door het Land van Hilde. Deze fietsroute staat in het teken van het verleden van het eiland.

Nieuwe archeologische fietsroute op Texel

Veel archeologie in de grond heeft een relatie met scheepvaart of met de zee. Veel dorpen op Texel waren ooit door geulen met de zee verbonden. Aan de oostkant van Texel spoelde in de loop van de 12de en de 13de eeuw een groot veenpakket weg. Hieruit ontstond de Waddenzee. Huis van Hilde en het archeologiecentrum Noord-Holland, dat begin 2015 opent in Castricum, tonen archeologische vondsten die de provincie in de loop van de jaren binnen kreeg. Bewoners en bezoekers van Noord-Holland kunnen alvast kennismaken met archeologie in Noord-Holland via routes, presentaties en activiteiten.

Nieuwe archeologische fietsroute op Texel

Ontdek archeologie in Noord-Holland

De fietsroute op Texel begint en eindigt in Den Burg. De route beslaat het oudste deel van Texel. Vanaf de aanlegplaats van de veerboot bij ’t Horntje kan makkelijk aan de fietsroute worden deelgenomen. Na Den Burg gaat de fietstocht langs verdwenen dorpen aan de westkant van het eiland. Hierna loopt de route langs de oostkant van Texel tot aan Nieuwe Schild en Oosterend. Bij De Waal kan het eiland worden overgestoken via oude dijkjes, de Bomendiek en de Waal en Burgerdijk.

Nieuwe archeologische fietsroute op Texel

Huis van Hilde

Huis van Hilde stelt de archeologische geschiedenis van Neanderthalers tot de Tweede Wereldoorlog ten toon. De tentoonstelling bestaat uit een aantal mensfiguren en niet eerder getoonde archeologische vondsten, zoals drie historische kano’s en een paar middeleeuwse sarcofagen. Het centrum verzorgt ook leerzame activiteiten, tijdelijke tentoonstellingen en evenementen.

Nieuwe archeologische fietsroute op Texel

Informatie

Aankomende maanden organiseren de provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland en Stichting Oneindig Noord-Holland veel activiteiten rond het thema archeologie. Cultuurcompagnie ontwikkelt acht archeologische fietsroutes en organiseert netwerkbijeenkomsten, een veldexpeditie voor terreinbeheerders en een symposium. Als u op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen en activiteiten kijk dan op: www.huisvanhilde.nl, facebook en Twitter @huisvanhilde.De routes zijn te vinden op www.uitinnoordholland.nl en www.oneindignoordholland.nl.

 

Bron: Provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie Noord-Holland, Stichting Oneindig Noord-Holland en Gemeente Texel.

Wil je alvast 5 gratis fietsroutes ontvangen?

Vul hieronder je e-mailadres in en ontvang gratis de digitale Fietskrant